1. Kas Eesti riigi regionaalpoliitika on piisav selleks, et inimestel oleks maal elades võimalik saada piisavalt osa Eesti riigi pakutavatest teenustest, tegeleda ettevõtlusega, leida kodulähedast erialast tööd?

Sina vastasid

Erakonnad vastasid:
Kindlasti jah –
Pigem jah – Reformerierakond
Pigem ei – EKRE, Keskerakond, Parempoolsed
Kindlasti ei – Eesti 200, Isamaa, Rohelised, SDE
Seisukoht puudub – 

2. Kas olete nõus seisukohaga, et rohepöörde rakendamisega ei tohi maapiirkondades töökohti kaduda?

Sina vastasid

Erakonnad vastasid:
Kindlasti jah – Eesti 200, EKRE, Isamaa, Parempoolsed, Rohelised, SDE
Pigem jah – Keskerakond, Reformierakond
Pigem ei – 
Kindlasti ei – 
Seisukoht puudub – 

3. Kas riik peaks suurendama panust kvalifitseeritud järelkasvu koolitamisse veterinaaria, looma- ja taimekasvatuse, metsanduse erialadel?

Sina vastasid

Erakonnad vastasid:
Kindlasti jah – EKRE, Isamaa, Keskerakond
Pigem jah – Parempoolsed, Reformierakond, Rohelised, SDE 
Pigem ei – 
Kindlasti ei – 
Seisukoht puudub – Eesti 200

4. Kas leiate, et toetused maaettevõtjatele on piisavad, et edendada kohalikku toidutootmist ja maaettevõtlust?

Sina vastasid

Erakonnad vastasid:
Kindlasti jah –
Pigem jah – Keskerakond, Parempoolsed, Reformierakond
Pigem ei – Eesti 200, Isamaa, SDE
Kindlasti ei – Rohelised
Seisukoht puudub – EKRE

5. Kas pooldate maaelu arendamisel pigem:

Sina vastasid

Erakonnad vastasid:
0 – piirangute vähendamist koos turumajanduse toimimisega Eesti 200, Parempoolsed, Reformierakond
1- EKRE, Isamaa
2 – Keskerakond, SDE 
3 – riiklike piirangute lisandumist koos seda kompenseerivate toetuste suurendamisega Rohelised

6. Kas Keskkonnaministeerium tuleks Rootsi eeskujul sulgeda?

Sina vastasid

Erakonnad vastasid:
Kindlasti jah –
Pigem jah – EKRE
Pigem ei – Eesti 200, Isamaa
Kindlasti ei – Keskerakond, Parempoolsed, Reformierakond, Rohelised, SDE
Seisukoht puudub –

7. Kas peate õigeks soode ja niitude taastamist põllumaade ja tootlike metsade arvel?

Sina vastasid

Erakonnad vastasid:
Kindlasti jah –
Pigem jah – Reformierakond, SDE
Pigem ei – Eesti 200, Keskerakond, Parempoolsed
Kindlasti ei – EKRE, Isamaa
Seisukoht puudub – Rohelised

8. Kas kliimaeesmärkide täitmiseks tuleks fossiilsete toorainete asemel kasutada rohkem kohalikke taastuvressursse (sh kodumaist puitu)?

Sina vastasid

Erakonnad vastasid:
Kindlasti jah – Eesti 200, Isamaa, Parempoolsed
Pigem jah – Keskerakond, Reformierakond, SDE
Pigem ei – EKRE
Kindlasti ei –
Seisukoht puudub – Rohelised

9. Kas hüvitised, mida määratakse inimestele ja ettevõtetele maa looduskaitseliste piirangute seadmisel, on teie hinnangul piisavad?

Sina vastasid

Erakonnad vastasid:
Kindlasti jah –
Pigem jah –
Pigem ei – Reformierakond
Kindlasti ei – Eesti 200, EKRE, Isamaa, Keskerakond, Parempoolsed, Rohelised, SDE
Seisukoht puudub –

10. Kas riiklike piirangute asemel võiks rakendada eraloodushoiu põhimõtteid (loodust kaitsta lepinguga maaomaniku ja riigi vahel)?

Sina vastasid

Erakonnad vastasid:
Kindlasti jah – Eesti 200, Isamaa, Parempoolsed
Pigem jah – EKRE, Keskerakond, Reformierakond, SDE
Pigem ei – Rohelised
Kindlasti ei –
Seisukoht puudub –

11. Kas Eesti peaks Euroopa Liidu kliima- ja elurikkuse eesmärkide täitmiseks võtma teistest riikidest suurema koorma, kuna meil on alles palju süsinikku siduvat metsa ja soid?

Sina vastasid

Erakonnad vastasid:
Kindlasti jah – Rohelised
Pigem jah –
Pigem ei – Keskerakond, Parempoolsed, SDE
Kindlasti ei – Eesti 200, EKRE, Isamaa, Reformierakond
Seisukoht puudub –

12. Kas põllumehed, jahimehed ja metsamehed:

Sina vastasid

Erakonnad vastasid:
0 – nende eest tuleb loodust kaitsta
1 – Rohelised 
2 – Isamaa, Keskerakond, Parempoolsed, SDE 
3 – aitavad loodust kaitsta Eesti 200, EKRE, Reformierakond

13. Kas Eesti raiemahud peavad tagama investeeringud puidu väärindamisse?

Sina vastasid

Erakonnad vastasid:
Kindlasti jah – Eesti 200, EKRE
Pigem jah – Isamaa, Parempoolsed, Reformierakond
Pigem ei – Keskerakond, Rohelised, SDE
Kindlasti ei –
Seisukoht puudub –

14. Kas kliima- ja elurikkuse eesmärkide saavutamiseks tuleb vähendada metsaraiet?

Sina vastasid

Erakonnad vastasid:
Kindlasti jah – Rohelised, SDE
Pigem jah – Keskerakond, Reformierakond
Pigem ei – EKRE, Isamaa
Kindlasti ei – Parempoolsed
Seisukoht puudub – Eesti 200

15. Kas kliimaeesmärkide saavutamise nimel tuleb Eestis põllumajandust ja toidu tootmist vähendada?

Sina vastasid

Erakonnad vastasid:
Kindlasti jah –
Pigem jah – Reformierakond
Pigem ei – Isamaa, Rohelised, SDE
Kindlasti ei – Eesti 200, EKRE, Keskerakond, Parempoolsed
Seisukoht puudub –

16. Kas toetate põhitoiduainete käibemaksu alandamist?

Sina vastasid

Erakonnad vastasid:
Kindlasti jah – EKRE, Keskerakond
Pigem jah – SDE
Pigem ei – Eesti 200, Isamaa, Rohelised
Kindlasti ei – Parempoolsed, Reformierakond
Seisukoht puudub –

17. Kas toetate erimärgistatud diislikütuse aktsiisi hoidmist ELi minimaalsel tasemel (21 EUR/1000 l) ka pärast 2024. aasta 1. maid?

Sina vastasid

Erakonnad vastasid:
Kindlasti jah – EKRE, Isamaa, Keskerakond, SDE
Pigem jah – Eesti 200, Reformierakond
Pigem ei – Parempoolsed
Kindlasti ei – Rohelised
Seisukoht puudub –